Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Siguranța și sănătatea sunt aspecte importante pentru orice domeniu și au în vedere bunăstarea atât a angajaților, cât și a angajatorilor. Normele de protecție a muncii au rolul de a garanta angajaților mediul de muncă prielnic pentru a-și desfășura sarcinile de lucru. 

Conform legii din România, angajatorul este obligat să adopte măsuri de siguranță pentru a crea condițiile necesare pentru menținerea capacității de muncă a angajaților.

Ce obligații îi revin angajatorului privind securitatea și sănătatea în muncă?

Protecția muncii constă în ansamblul măsurilor ce au ca scop prevenirea și verificarea riscurilor ce pot afecta sănătatea angajaților ca rezultat al activității profesionale prestate.

Câteva dintre obligațiile pe care trebuie să le respecte angajatorul sunt:

 • Verificarea constantă privind riscurile privind siguranța și sănătatea la job;
 • Determinarea măsurilor de siguranță și oferirea echipamentelor de protecție;
 • Garantarea monitorizării medicale a salariaților;
 • Luarea măsurilor potrivite privind oferirea primului ajutor; evacuarea lucrătorilor și stingerea incendiilor;
 • Implicarea angajaților în adoptarea deciziilor privind siguranța la locul de muncă;
 • Asigurarea resurselor în vederea utilizări acestor măsuri de protecție și să efectueze instruirea pe aria ssm;
 • Desemnarea unei persoane ce se va ocupa cu aplicarea acestor măsuri și identificarea problemelor ce afectează activitatea profesională realizată de angajați.

Când trebuie realizată instruirea angajaților?

Cele mai citite articole

Angajatorul este obligat să garanteze condiții pentru fiecare angajat. Fiecare dintre aceștia participă la o instruire corespunzătoare privind siguranța și sănătatea în muncă privind postul său la:

 • Angajare;
 • Transfer sau modificarea locului de muncă;
 • Primirea echipamentelor noi;
 • Stabilirea unor proceduri de lucru conforme cu progresul tehnologic.

Reprezentantul responsabil cu verificarea respectării normelor de securitate și sănătate, este propus și ales dintre salariații organizației, potrivit contractului colectiv de muncă și al regulamentului intern de desfășurare a activității.

În funcție de numărul angajaților unei firme sunt stabiliți unul sau mai mulți reprezentanți. Spre exemplu, pentru o firmă ce are între 100 și 500 de angajați vor fi responsabili cu protecția muncii 3 persoane.

Aceștia va trebui să urmeze cursuri ssm în vederea pregătirii privind legislația actuală a acestui domeniu și alte concepte legate riscurile generale sau specifice ale sectorului din care face parte compania. Programul de pregătire trebuie includă minim 40 de ore, iar la final se va elibera o diplomă privind efectuarea acestui curs.

Concluzii

Oferirea unor condiții de muncă sigure influențează atât performanța angajaților cât și competitivitatea. Prevenirea situațiilor de risc și promovarea unui mediu sănătos sunt importante pentru a dezvolta calitatea unui loc de muncă.

Cele mai citite articole